Filosofie voor architectuurarchitectuur2bTegenwoordig wordt de term ‘architectuur’ niet alleen gebruikt voor een ontwerp van een gebouw, maar ook voor bijvoorbeeld het design van een informatiesysteem, een computerprogramma, een website en voor het ontwerp van een theorie of zelfs een kosmologie. Ook de term ‘filosofie’ valt zo’n verruiming ten deel. Niet alleen bij een wijsgeer wordt van filosofie gesproken maar ook bij ondernemingen, bij plannen en ontwerpen. Dat architectuur en filosofie elkaar raken komt niet alleen omdat de betekenis van beide concepten langzamerhand breder wordt. Handelen en reflectie horen bij elkaar.

De filosofie stelt van oudsher de vraag waarom we doen wat we doen. Vragen naar betekenis, naar het goede (ethiek), het ware (epistemologie) en het schone (esthetica) komen steeds opnieuw naar voren omdat ons handelen altijd ook anderen raakt. In onze tijd zijn zowel de wereld van het bouwen als de wereld van het denken gepluraliseerd. Dit heeft gevolgen voor het denken over architectuurkrtitiek. In de traditie van criticism zijn auteurs vaak ietwat ‘partijdig’. Men zet argumenten in om een persoonlijke visie te onderbouwen. Als je claimt dat je neutraal oordeelt roep je wantrouwen op – je wekt dan de indruk dat je je eigen partijdigheid niet doorziet. Bovendien lijkt de neutrale houding vaak alle passie en enthousiasme te verdrijven.

In plaats van naar neutraliteit streef ik in mijn werk naar het hanteren van verschillende criteria. Achter dit pluralisme zit een met bevlogenheid verdedigd idee: het is de uitdaging voor de ontwerpcultuur van de toekomst om aan de veelvormigheid en de complexiteit van de samenleving tegemoet te komen. Dat vraagt een pragmatische manier van denken die elk ‘fundamentalisme’ afwijst.

Voor lezingen en workshops over dit onderwerp kunt u contact opnemen met:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.